COG Drenthe

De Christelijke Onderwijsgroep (COG) Drenthe heeft 19 scholen onder haar verantwoordelijkheid in 4 Drentse gemeenten, te weten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe.

In totaal bezoeken circa 3500 leerlingen de scholen. Die scholen variëren van grote stedelijke scholen tot kleine plattelandsscholen. Alle geledingen, te weten personeel, directieleden, College van Bestuur (CvB), Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), individuele medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht zetten zich in om binnen de school een prettige sfeer te creëren en ieder met zijn eigen karakter de school bestaanszekerheid te geven via COG Drenthe.

 

Ook cjbs De Regenboog in Assen bevindt zich onder de paraplu van de stichting COG Drenthe. Dit komt de kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van onze school ten goede.

 

Er is een bestuursbureau waar het CvB is gehuisvest, ondersteund door stafmedewerkers en een secretariaat.

 

Meer informatie via www.cogdrenthe.nl