KiVa

KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen.
KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan.
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.
Door middel van spelletjes en daarop volgende gesprekken leren kinderen de gevoelens en reacties van anderen begrijpen.
We werken wekelijks met KiVa. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’