Medezeggenschapsraad

De MR is de directe gesprekspartner voor de directie.
Ook brengt de MR advies uit aan het bestuur van COG Drenthe.
De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de school en
door deze constructie beslissen ouders dus mee over het beleid van de school.

De MR bestaat uit twee delen: de oudergeleding en de personeelsgeleding.
Namens de ouders zitten in de MR Ronald Heersink en Willeke Kraamer en,
namens het personeel, Corien de Wolff en Hetty Sibbald.
Zij komen circa 8 keer bij elkaar en bespreken allerlei zaken die te maken
hebben met de organisatie en het beleid van De Regenboog.

Documenten