Ouderraad

De OR organiseert diverse activiteiten voor de kinderen van De Regenboog.
Verder ondersteunt de ouderraad het schoolteam bij het organiseren van diverse activiteiten.

De ouderraadsleden, schooljaar 2015-2016:
Jacqueline Ehmen (namens team), Hendrik Wielinga,
Margreet Schadenberg, Josina den Boer, Jessica Nauta, Suzanne Thiescheffer, Mieke Davids.
Niet op de foto: Gerrit van Yperen, Esther Meijnen.