Verkeerscommissie

De verkeerscommissie bestaat uit: 
Annelies Kolthof (vervanger van Janneke Fonhof, leerkracht Bruine Beren), Claudia Ties (moeder van Nova en Julian), Elske van der Meer
(moeder van Niels) en Irene Geertsma (moeder van Daan).
Heeft u ook belangstelling om deel te nemen?
Dat kan, we kunnen altijd mensen gebruiken. Neem dan contact op met een van de ouders of de leerkracht.

Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)
De Regenboog heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen, die verkeersveiligheid een
vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op school, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.
Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het Label te
verdienen, moeten scholen voldoen aan een aantal criteria.
Meer informatie vindt u hier: http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/project/Drents-verkeersveiligheidslabel

Wat doet de verkeerscommissie allemaal?
- We stellen een jaarplan op waarin voor alle groepen lessen / activiteiten m.b.t. verkeer aangevraagd of georganiseerd worden.
  Denk hierbij aan de fietsencontrole in het najaar, Streetwise en het verkeersexamen van groep 8. Bij sommige activiteiten ondersteunt de
  verkeerscommissie bij de praktische uitvoering.
- We organiseren activiteiten voor de kinderen zodat ze op een leuke manier leren over het verkeer.
  Zo hebben we al eens Ren je rot gedaan en een verkeersspeurtocht.
- We overleggen met de gemeente over bijvoorbeeld knelpunten in de school-thuis-route.
   Zo is er op ons verzoek op de Rolderhoofdweg een veilige overgang met middengeleider aangelegd. Ook denken we mee over een          verkeersveilige situatie bij de nieuwbouw van De Regenboog.