Schooltijden

Per 1 augustus 2016 werken wij met een continurooster:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 uur tot 14:15 uur.
Op woensdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.
Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8.

Start van de lessen
Wij willen meteen om 8.30 uur starten.
Dit betekent dat alle leerkrachten tien minuten voor tijd naar hun lokaal gaan.
Er wordt dan gebeld en om 8.27.
Kinderen mogen binnenlopen (kleuters gebracht) tussen 8.20 en 8.30 uur.
Er is voor schooltijd GEEN PLEINWACHT.

Pauze
Om 10.00 hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 pauze en gaan ze tot 10.15 uur buiten spelen.
Om 10.15 uur wordt fruit gegeten en gedronken. De kinderen mogen geen snoep/snoepkoeken) mee naar school.
Om 11.45 uur tot 12.15 uur spelen alle kinderen buiten. Om 12.15 tot 12.30 uur wordt de lunch gegeten in de klas.
De leerkracht leest dan voor.
Tijdens het buiten spelen is er pleinwacht.
De pleinwacht is te herkennen aan het KIVA hesje dat gedragen wordt. De pleinwacht houdt toezicht.

Lunch
Nadat we een half uur hebben buiten gespeeld, eten we onder begeleiding van de leerkracht in de eigen klas.
Spreek duidelijk af met uw kind welk eten voor de pauze is en welk eten voor de lunch.