Stamgroepen

Op onze school werken de kinderen in stamgroepen.
Een stamgroep is een groep met kinderen van meerdere leeftijden.
Als we rekenen, zitten de kinderen wel met de leeftijden bij elkaar, maar verder niet.
We doen dat omdat we vinden dat kinderen veel van en met elkaar kunnen leren.
Een jongste kind leert van een oudste kind en het leuke is dat je het ene jaar
een jongste bent en een ander jaar een oudste.

Voor elke groep hebben we een naam gekozen. De namen staan bij de stamgroepindeling.
In de fotocarrousel hieronder ziet u foto's van onze 6 stamgroepen, genomen aan het begin van schooljaar 2016-2017.