Leerplicht

Voor een 4-jarig kind geldt nog geen leerplicht.
U kunt uw kind, na overleg met school, een dagje thuishouden.

Vanaf 5 jaar is een kind wettelijk leerplichting.
De mogelijkheid bestaat om een extra dag per week te verzuimen, dit echter in overleg met de schooldirectie.

 

Zodra een kind 6 jaar wordt, is het volledig leerplichtig.
U kunt verlof aanvragen voor een gewichtige reden zoals een huwelijk of een begrafenis.
U overlegt hiervoor met de schooldirectie en ontvangt een formulier die u invult om goedkeuring voor een verlofdag te krijgen.