Schooltijden

Dit jaar zijn we gaan werken met een continurooster.
Dat betekent dat de kinderen op school eten, dit gebeurt onder begeleiding van hun eigen leerkracht.
Op woensdagmiddag zijn de kinderen gewoon vrij.
Onze schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8:30 uur tot 14:15 uur.
Op woensdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.